GIỚI THIỆU CHUNG

12:00 15/07/2016

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN VĨNH PHÚC KHÓA XVII

 
Đ/c: Trần Anh Tuấn 
Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn
Đ/c: Khổng Sơn Thành
Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Đ/c: Nguyễn Thị Lan Phương
UV BTV - Giám đốc TTHĐTTN
Đ/c: Nguyễn Văn Tú
UV BTV - Trưởng ban Phong trào
Đ/c: Đỗ Văn Cường
UV BTV - Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh
Đ/c: Nguyễn Hồng Quân
UV BTV - Trưởng ban TC-KT
Đ/c: Tạ Thanh Tùng
UV BTV - Chánh văn phòng Tỉnh đoàn
Đ/c: Tạ Thị Thu Hường
UV BTV - Trưởng ban TTNTH
Đ/c: Tạ Thị Kim Hệ
UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo
Đ/c: Nguyễn Thị Hương Giang
UV BCH - Bí thư Huyện đoàn Yên Lạc
Đ/c: Nguyễn Đăng Thiệu
UV BCH - Bí thư Huyện đoàn Lập Thạch
Đ/c: Vũ Mạnh Tuấn
UV BCH - Bí thư Huyện đoàn Sông Lô
Đ/c: Nguyễn Anh Quý
UV BCH - Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp
Đ/c: Lê Thùy Dương
UV BCH - Phó Chánh văn phòng
Đ/c: Tạ Quang Duy
UV BCH - Bí thư Đoàn trường CĐ KTKT Vĩnh Phúc
Đ/c: Trần Huyền Trang
UV BCH - PBT Chi đoàn Sở KH&ĐT
Đ/c: Kim Hoàng Tùng
UV BCH - Bí thư Chi đoàn Sở Tư Pháp
Đ/c: Nguyễn Thị Tuyết
UV BCH - Bí thư đoàn xã Tam Phúc
Đ/c: Hà Văn Sơn
UV BCH - BT Chi đoàn Sở TN&MT
Đ/c: Hoàng Đình Nam 
UV BCH - Tổng phụ trách Đội trường TH Tứ Yên - Sông Lô