Chỉ thị: Về một số giải pháp thực hành tiết kiệm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội

Ngày đăng: 21/07/2016  - Lượt xem: 515

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; trong thời gian vừa qua, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả tích cực góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, thiết thực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                            ***

Hà Nội, ngày  08  tháng 3 năm 2011

Số: 04/CT-TWĐTN

 

 

 

CHỈ THỊ

Về một số giải pháp thực hành tiết kiệm góp phần kiềm chế lạm phát,

ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội

---------------

 

Thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; trong thời gian vừa qua, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn và các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức thực hiện đạt được kết quả tích cực góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, thiết thực tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn chung của đất nước, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn và các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện một số giải pháp góp phần thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị chủ động sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 (không bao gồm chi tiền lương và các khoản có tính chất lương, chi chế độ chính sách cho con người và tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm).

- Tạm dừng trang bị mới xe ô tô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện đúng các quy định về theo dõi hao mòn, trích khấu hao tài sản cố định.

- Giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…; không bố trí kinh phí cho các việc chưa thật sự cấp bách. Tuân thủ các quy định về tiết kiệm điện trong chiếu sáng, sử dụng thiết bị làm việc, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị điện khác; thực hiện nghiêm túc việc tắt đèn, tắt thiết bị khi không có người đang làm việc trong phòng và khi ra khỏi phòng làm việc.

- Các cuộc gọi điện thoại quốc tế, đường dài, gọi vào máy di động phải chuẩn bị kỹ nội dung trước khi gọi, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ thông tin; không sử dụng điện thoại công vào việc riêng. In ấn tài liệu phục vụ hội nghị, phục vụ công tác phải được in trên hai mặt giấy và được tính toán số lượng chính xác, tránh dư thừa, lãng phí.

- Cắt giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết. Thực hiện việc lồng ghép nội dung một số hội nghị chuyên đề có cùng đối tượng và thành phần triệu tập để giảm chi phí cho cơ quan tổ chức và các địa phương, cơ sở nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hội nghị. Các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn khi tham mưu lập kế hoạch tổ chức hội nghị cần nghiên cứu kỹ địa điểm, thời gian phù hợp, chuẩn bị tốt nội dung và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo quy định trước khi triệu tập hội nghị.

- Trung ương Đoàn giảm chi phí đi công tác trong và ngoài nước: cán bộ đi công tác phải có kế hoạch được phê duyệt, trong điều kiện cho phép phải lồng ghép nhiều nội dung trong một đợt đi công tác; giảm số lượng cán bộ đi công tác cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng các đợt công tác cơ sở. Ban Bí thư Trung ương Đoàn khuyến khích cán bộ công chức, viên chức đi công tác bằng phương tiện giao thông công cộng.

Ưu tiên kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ những hoạt động chính trị đối ngoại, các chương trình giao lưu hữu nghị đã được ký kết giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam với các Chính phủ, các tổ chức thanh niên các nước.

2. Điều chỉnh lại quy hoạch và kế hoạch đầu tư năm 2011

Rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại, điều chuyển vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2011 trong phạm vi quản lý để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án có năng lực hoàn thành trong năm 2011; dừng khởi công các công trình, dự án mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước (sẽ có thông báo cụ thể tới các đơn vị có liên quan).

3. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo an sinh xã hội

- Đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội; giúp thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ gia đình nghèo, xây dựng nhà bán trú dân nuôi, tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở (điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế…) tại các xã nghèo, huyện nghèo.

- Đẩy mạnh các hoạt động tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ thanh niên công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động vì an sinh xã hội, xây nhà nhân ái… trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011. Triển khai các chiến dịch phòng, chống dịch bệnh, thanh niên xung kích khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

- Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa với nội dung thiết thực giữa các cơ sở vùng đồng bằng, ít khó khăn với các cơ sở vùng núi, hải đảo, vùng khó khăn.

- Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

4. Các cấp bộ Đoàn, các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn và các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền để đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận thức đúng, hiểu rõ, tham gia tích cực, thiết thực, tạo đồng thuận cao trong xã hội đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, đồng thời phê phán những việc làm không tốt, trái với tinh thần Nghị quyết.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên, định kỳ hàng tháng, hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Văn phòng Trung ương Đoàn.

 

 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Nơi nhận:

- Đ/c Trương Tấn Sang, UV Bộ Chính trị,

  Thường trực Ban Bí thư TW Đảng (để b/c);

- Thường trực Chính phủ (để b/c);

- Các đ/c Bí thư TW Đoàn;

- Các ban, đơn vị thuộc TW Đoàn;

- Các báo, tạp chí thuộc TW Đoàn;

- BTV các Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc;

- TT Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCQ;

- Chủ đầu tư các dự án ĐTXDCB;

- Các phòng thuộc VP TW Đoàn;

- Lưu VP.

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(đã ký)

 

 

Lâm Phương Thanh

 

File đính kèm

Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website