Vĩnh Phúc: Kết quả công tác thực hiện đi cơ sở đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh (chủ trương 1+2) năm 2020

Ngày đăng: 24/11/2020  - Lượt xem: 167

Xác định thực hiện chế độ đi công tác cơ sở là nội dung hết sức quan trọng trong công tác cán bộ Đoàn cũng như góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Tỉnh. BTV Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đi cơ sở theo chủ trương 1+2 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm bồi dưỡng kiến thức thực tế về phương pháp, kỹ năng làm việc, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh.

Trong thời gian qua, BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cán bộ các Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch đi cơ sở phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Các đồng chí được phân công đi cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động của cơ sở mà mình được phân công phụ trách. Từ đó, nắm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, qua đó kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BTV Tỉnh đoàn bắt đầu triển khai việc đi cơ sở từ đầu Quý II. Theo đó, hằng Quý, 100% cán bộ chuyên trách Đoàn cấp tỉnh đăng ký đi công tác cơ sở với các nội dung phong phú như thực hiện chuyên đề, thăm nắm tình hình triển khai các hoạt động cũng như dự sinh hoạt chi đoàn với thời gian đảm bảo theo Hướng dẫn... Quá trình thực tế đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn được các cấp bộ Đoàn đánh giá có nhiều tích cực. Có thể khẳng định, qua việc cử cán bộ đi công tác cơ sở Ban thường vụ Tỉnh Đoàn có điều kiện nắm bắt rõ hơn về phẩm chất đạo đức, tác phong, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ cơ quan Tỉnh để có điều kiện thực hiện công tác cán bộ, động viên cán bộ có năng lực, nhiệt huyết và phẩm chất đạo đức tốt và nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời cán bộ còn tồn tại, hạn chế, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

 Tuy nhiên, việc thực hiện đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Cán bộ Tỉnh đoàn đa số còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chưa nắm bắt được đặc điểm của cơ sở nên còn lúng túng trong việc phối hợp với đoàn địa phương xây dựng các nội dung chương trình công tác; Cán bộ cấp tỉnh đi cơ sở về chưa có nhiều giải pháp đề xuất để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở, quá trình đi cơ sở còn ảnh hưởng đến công tác tham mưu chuyên môn,...

Lịch hoạt động


Video

Phát thanh tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc gọi thanh niên ta đi
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website