• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 01/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2016
Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 7 năm 2015
Số ký hiệu -HD/TĐTN-TG Ngày ban hành 01/06/2015
Loại văn bản Kế hoạch - Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 01/06/2015
Cơ quan ban hành/ Người ký Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Đỗ Thị Thanh Hương
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 15/07/2016