• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 10/11/2014
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 16/11/2014
Lịch công tác tuần (Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11 năm 2014)
Số ký hiệu CT01 Ngày ban hành 10/11/2014
Loại văn bản Lịch công tác Ngày có hiệu lực 10/11/2014
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 16/11/2014