• Hiệu lực: Không rõ
  • Ngày ban hành: 27/10/2014
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 02/11/2014
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/10 đến ngày 02/11 năm 2014)
Số ký hiệu CT02 Ngày ban hành 27/10/2014
Loại văn bản Lịch công tác Ngày có hiệu lực 27/10/2014
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Không rõ Ngày hết hiệu lực 02/11/2014