Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 320QĐ/TWĐTN Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 10/09/2013
2 319QĐ/TWĐTN quyết định về điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh khóa VII 10/09/2013
3 1365 Quyết định chính sách Đoàn thanh niên 06/02/2013 Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng
4 02 QĐ/HĐĐ Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 25/12/2012
5 02 QĐ/HĐĐ QĐ Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2012 – 2017 25/12/2012 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Nguyễn Mạnh Tuấn
6 18 ĐA/ĐTN Nghị quyết Về quản lý đoàn viên và tập hợp thanh niên đi lao động ở xa, giai đoạn 2013-2017 13/07/2012 Trần Việt Cường
7 37/2011/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DẠY NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 19/12/2011 Phạm Văn Vọng
8 262 QĐ/ĐTN Quyết định “V/v thành lập điều lệ Quỹ học bổng, giải thưởng Nguyễn Viết Xuân” 12/04/2010 Vũ Việt Văn
9 262 QĐ/ĐTN “V/v thành lập điều lệ Quỹ học bổng, giải thưởng Nguyễn Viết Xuân” 12/04/2010 Vũ Việt Văn
10 262 QĐ/ĐTN QUYẾT ĐỊNH“V/v thành lập điều lệ Quỹ học bổng, giải thưởng Nguyễn Viết Xuân” 12/04/2010 Vũ Việt Văn