Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 QĐ1 Mau Viet BC tu danh gia 15/07/2016
2 Số 1001 -CV/TĐTN-VP Công văn hướng dẫn gửi minh chứng BTC 2015 cấp huyện 27/01/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
3 339 - QĐ/TĐTN-VP Quyet dinh ban hanh BTC cap huyen và TT 2015 27/01/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
4 232- TB/TĐTN-VP Thông báo phân công theo dõi BTC 27/01/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương