Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Số 709 -CV/TĐTN-TTNTH Bộ văn bản thi người đẹp Tây thiên năm 2014 29/05/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
2 -KH/TĐTN – TG Hướng dẫn Kỷ niệm 60 năm thành lập Hải Quân Nhân dân 01/03/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
3 -KH/TĐTN-TG Kế Hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2015 01/02/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
4 -HD/TĐTN-TG Hướng dẫn học tập và làm theo Bác năm 2015 01/02/2015 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
5 KH01 Toàn văn Hiến pháp sửa đổi 01/01/2015 Nguyễn Sinh Hùng
6 205 -KH/TĐTN- TG Kế hoạch Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tham gia gom ruộng sản xuất vụ Đông năm 2014 19/09/2014 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Nguyễn Mạnh Tuấn
7 08/QĐ-BTC Kế hoạch thể lệ cuộc thi sáng kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 - 2015" 17/06/2014 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
8 /KH- PH Kế hoạch liên ngành "học kỳ trong quân đội" năm 2014 05/06/2014 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thanh Hương
9 01 KH/LN-TĐ-SGDĐT-STP Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi “Tuổi trẻ Vĩnh phúc nói không với Bạo lực học đường” Năm học 2012 - 2013 04/02/2013 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
Nguyễn Mạnh Tuấn
10 05 HD/ĐTN HD xây dựng NTM tại xã điểm 15/01/2013 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc