Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 TB03 18/07/2016
2 TB05 Phụ Lục số Liệu 6 tháng 2014 01/06/2015
3 TB04 Phụ lục mô hình 6 thang 2014 01/06/2014
4 TB02 THƯ MỜITHAM GIA KHÓA “HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI” NĂM 2013 01/06/2013 Văn bản do bộ, ban ngành khác ban hành
5 14 TTr/ĐTN THÔNG TRI TRIỆU TẬP V/v dự Hội nghị giao ban triển khai công tác Tháng Thanh niên năm 2013 20/02/2013 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Mạnh
6 TB01 Thông báo các chương trình cho vay thông qua Ngân hàng CSXH 16/01/2013 Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc
7 05 TB/ĐTN Thông báo quản lý và sử dụng nguồn vốn có hoàn trả từ quỹ Phát triển Tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc 07/11/2012 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Văn Mạnh